نشانی ما

نجف الاشرف

شارع السور ساحه التودیع

جنب شارع الطوسی

قم المقدسه

Email:  info@montaghem-am.com
Phone:  +۹۶۴ ۷۸۳ ۶۵۰ ۱۳۰۰

اطلاعات حساب جهت هدایا و نذورات
شماره حساب
۰۲۲۶۵۴۸۶۶۷۰۰۳
شماره کارت
۶۰۳۷-۹۹۱۷-۹۸۹۸-۴۰۲۱
شماره شبا
IR11-0170-0000-0022-6548-6670-03
نزد بانک ملی ایران
بنام موکب منتقم آل محمد (عج)

با ما در ارتباط باشید

با افتخار پاسخگوی هر گونه سوال شما هستیم می توانید از طریق فرم زیر را موکب در ارتباط باشید